Nhà Xanh : Sản phẩm

Khái niệm vệ sinh công nghiệp là gì?

Khái niệm vệ sinh công nghiệp là gì?

Green House Service chuyên cung cấp dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp công nghiệp cho mọi công trình và các dịch vụ vệ sinh công nghiệp khác như giặt thảm, giặt ghế sofa, giặt đệm, đánh sạch sàn gỗ, phủ...

Cung cấp, quản lý nhân viên vệ sinh chuyên nghiệp

Cung cấp, quản lý nhân viên vệ sinh chuyên nghiệp

Cung cấp nhân viên làm sạch chuyên nghiệp và chịu sự quản lý của khách hàng đưa ra theo thỏa thuận. Cam kết chất lượng dịch vụ với khách hàng và chịu mọi trách nhiệm trước khách hàng mà không phải...

Đánh ghế da uy tín tại Hà Nội

Đánh ghế da uy tín tại Hà Nội

Green House Service chuyên cung cấp dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp công nghiệp cho mọi công trình và các dịch vụ vệ sinh công nghiệp khác như giặt thảm, giặt ghế sofa, giặt đệm, đánh sạch sàn gỗ, phủ...

Lau kính, làm sạch kính ngoài tòa nhà

Lau kính, làm sạch kính ngoài tòa nhà

Dịch vụ vệ sinh lau kính nhà cao tầng tại Việt Nam hót nhất Năm 2020

Dịch vụ tổng vệ sinh theo mọi yêu cầu

Dịch vụ tổng vệ sinh theo mọi yêu cầu

Dịch vụ được thực hiện vệ sinh công nghiệp từ các hộ dân tới bất kỳ lĩnh vực nào về làm sạch trên mọi bề mặt vật liệu, cung cấp dịch vụ vệ sinh máy móc hay vệ sinh công nghiệp máy móc, làm sạch quạt...

Giặt thảm tại nhà

Giặt thảm tại nhà

Green House Service chuyên cung cấp dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp công nghiệp cho mọi công trình và các dịch vụ vệ sinh công nghiệp khác như giặt thảm, giặt ghế sofa, giặt đệm, đánh sạch sàn gỗ, phủ...