Nhà Xanh : Dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp công nghiệp

Hợp đồng dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp công nghiệp

Green House Service chuyên cung cấp vệ sinh chuyên nghiệp công nghiệp cho mọi công trình và các dịch vụ vệ sinh công nghiệp khác như giặt thảm, giặt ghế sofa, giặt đệm, đánh sạch sàn gỗ, phủ bóng sàn...

Dịch vụ vệ sinh gia đình Tận tình - Uy tín - Chuyên nghiệp

Dịch vụ vệ sinh gia đình Tận tình - Uy tín - Chuyên nghiệp

Green House Service cung cấp dịch vụ vệ sinh gia đình tận tình uy tín chuyên nghiệp tại Hà Nội còn có các dịch vụ khác như giặt thảm, giặt ghế sofa, làm sạch sàn và phủ bóng sàn gỗ, sàn vinyl tiêu...

Dọn nhà giá rẻ toàn tâm

Dọn nhà giá rẻ toàn tâm

Green House Service cung cấp dịch vụ dọn nhà giá rẻ cho mọi công trình và các dịch vụ khác như giặt thảm, giặt ghế sofa, giặt đệm, đánh sạch phủ bóng sàn gỗ, phủ bóng sàn vinyl Uy tín – Tậm tâm –...

Tạp vụ văn phòng trong mọi tổ chức

Tạp vụ văn phòng trong mọi tổ chức

Green House Service cung cấp dịch vụ tạp vụ văn phòng cho mọi tổ chức kèm theo các dịch vụ khác như giặt thảm, giặt ghế sofa, giặt đệm, đánh sạch và phủ bóng sàn gỗ, phủ bóng sàn vinyl Uy tín – Tậm...

Quy tắc chung của nghệ thuật Bonsai

Quy tắc chung của nghệ thuật Bonsai

Green House Service cung cấp dịch vụ thiết kế và chăm sóc cây văn phòng cho mọi tổ chức và các dịch vụ khác như giặt thảm, giặt ghế sofa, giặt đệm, đánh bóng và phủ lại sàn gỗ, phủ bóng sàn vinyl Uy...

Cắt cỏ tỉa cành sao cho đúng

Cắt cỏ tỉa cành sao cho đúng

Green House Service cung cấp dịch vụ cắt cây tỉa cành cho mọi công trình và các dịch vụ khác như giặt thảm, giặt ghế sofa, giặt đệm, đánh bóng và phủ lại sàn gỗ, phủ bóng sàn vinyl Uy tín – Tậm tâm –...

Vệ sinh công trình đang xây dựng hoặc đã bàn giao

Vệ sinh công trình đang xây dựng hoặc đã bàn giao

Green House Service cung cấp dịch vệ sinh công trình giá rẻ cho mọi công trình và các dịch vụ khác như giặt thảm, giặt ghế sofa, giặt đệm, đánh sàn gỗ, phủ bóng sàn vinyl Uy tín – Tậm tâm – Hiệu quả

Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp trong các văn phòng

Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp trong các văn phòng

Green House Service cung cấp dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp cho mọi công trình và các dịch vụ khác như giặt thảm, giặt ghế sofa, giặt đệm, đánh sàn gỗ, phủ bóng sàn vinyl Uy tín – Tậm tâm – Hiệu quả