Cung cấp, quản lý nhân sự vệ sinh chuyên nghiệp hằng ngày

Cung cấp, quản lý nhân sự vệ sinh chuyên nghiệp hằng ngày

Cung cấp nhân viên làm sạch chuyên nghiệp và chịu sự quản lý của khách hàng đưa ra theo thỏa thuận. Cam kết chất lượng dịch vụ với khách hàng và chịu mọi trách nhiệm trước khách hàng mà không phải trực tiếp làm việc với công nhân vệ sinh chuyên nghiệp.

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu cung cấp dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp

Bước 2: Green House sẽ tiến hành khảo sát miễn phí và lên phương án thực hiện gửi báo giá

Bước 3: Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp để cam kết các điều khoản đã thống nhất

Bước 4: Gửi danh sách nhân sự và hóa chất, công cụ dụng cụ máy móc tiến hành dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp

Bước 5: Thực hiện cung cấp dịch vụ hoàn tất, nghiệm thu công việc làm sạch, vệ sinh chuyên nghiệp hằng ngày tuần tháng, năm.

Bước 6: Chuyển chứng từ thanh toán hóa đơn và biên bản nghiệm thu, phiếu đề nghị thanh toán các giấy tờ liên quan đến thanh toán

Bước 7: Nhận thanh toán của quý vị và phúc đáp dịch vụ hoàn tất