Dịch vụ tổng vệ sinh theo mọi yêu cầu

Dịch vụ tổng vệ sinh theo mọi yêu cầu

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu cung cấp dịch vụ Dịch vụ tổng vệ sinh trên mọi yêu cầu của quý vị

Bước 2: Green House sẽ tiến hành khảo sát miễn phí và lên phương án thực hiện gửi báo giá

Bước 3: Ký hợp đồng cung cấp Dịch vụ tổng vệ sinh trên mọi yêu cầu để cam kết các điều khoản đã thống nhất

Bước 4: Gửi danh sách nhân sự và hóa chất, công cụ dụng cụ máy móc tiến hành Dịch vụ tổng vệ sinh trên mọi yêu cầu.

Bước 5: Thực hiện cung cấp dịch vụ hoàn tất, nghiệm thu công việc làm sạch, Dịch vụ tổng vệ sinh trên mọi yêu cầu

Bước 6: Chuyển chứng từ thanh toán hóa đơn và biên bản nghiệm thu, phiếu đề nghị thanh toán các giấy tờ liên quan đến thanh toán

Bước 7: Nhận thanh toán của quý vị và phúc đáp dịch vụ hoàn tất