Đồng phục của Green House

Trang phục gọn gàng, tóc không nhuộm màu vàng, không để móng tay chân lòe loẹt. Hình thức ưa nhìn

Ngoài làm tốt công việc vệ sinh chuyên nghiệp,  dịch vệ sinh chuyên nghiệp, vệ sinh công nghiệp mà khách hàng cần chúng tôi còn lưu ý Trang phục gọn gàng, tóc không nhuộm màu vàng, không để móng tay chân lòe loẹt. Hình thức ưa nhìn cho cán bộ công nhân viên công ty.

Nhà đẹp là phải sạch, mà đã làm là phải hết mình vì phồn thịnh của khách hàng đó cũng là thước đo văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi.