Color

Foto

Khu Chung cư hộ gia đình

Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp của Green House phục vụ Quý vị:
 
1. Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Hà Nội - Khu chung cư 257 Giải phóng và 46 Phố Vọng
2. Công ty Cổ phần Licogi - Khu chung cư 21 Đại Từ
3. Công ty Cổ phần Thanh Bình - Khu chung cư Lidaco Đại Từ