Color

Foto

Chúc mừng sinh nhật tháng 2 năm 2020

Chúc mừng sinh nhật nhân viên tháng 2 năm 2020

1. Phạm Thùy Trinh SN 5/2/1971 Bộ phận Đại học Sư Phạm Hà Nội

2. Tạ Thanh Nga SN 14/2/1979 Bộ phận FPT tòa nhà Keangnam

3. Trần Thị Thanh Hiền SN 25/2/1978 Bộ phận Agreebank Sở giao dịch Tòa nhà số 2 láng Hạ