Color

Foto

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Khách hàng tín nhiệm - Green House phát triển!

 1. Thỏa mãn tối đa các yêu cầu thoả đáng của khách hàng hướng đến vệ sinh chuyên nghiệp.
   
 2. Đầu tư máy móc thiết bị để nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm.
   
 3. Mở rộng thị trường trong và ngoài nước.
   
 4. Đào tạo thích hợp cho nhân viên.
   
 5. Cung cấp đầy đủ điều kiện, môi trường làm việc an toàn cho nhân viên.
   
 6. Chăm lo đời sống cho nhân viên.
   
 7. Tuân thủ đầy đủ các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác có liên quan.
   
 8. Cải tiến thường xuyên các quá trình, hệ thống quản lý chất lượng và trách nhiệm xã hội

Chính sách này được phổ biến rộng rãi đến tất cả CB-CNV trong công ty, khách hàng, nhà cung ứng và các bên có liên quan.