Tuyển dụng

Tuyển lao động phổ thông

  3/15/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ XANH tuyển lao động phổ thông

Chức vụ: Nhân viên

Đọc tiếp

Tuyển nhân viên kinh doanh

  3/15/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ XANH tuyển nhân viên kinh doanh

Chức vụ: Nhân viên - chuyên viên

Đọc tiếp

Tuyển dụng

  3/15/2019

Công ty Cổ phần Nhà Xanh có thâm niên và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp hàng đầu Việt nam,


Đọc tiếp