Tên giao dịch trong nước    
: CÔ
NG TY C PHẦN NHÀ XANH


Tên giao dịch quốc tế          
: GREEN HOUSE JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt                              
: GREEN HOUSE., JSC

Trụ sở chính                          
: Tầng 3, Số10 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, HN

Điện thoại                               
: (024)  22195122     Fax: (024) 36230355

Email                                        
:
nhaxanh.hn@gmail.com

Website                         : www.greenhouse.vn