Dịch vụ diệt côn trùng

11/3/2019 - Lượt xem: 1643

1. Phun xịt thuốc diệt côn trùng gây
         hại như: ruồi, muỗi, kiến gián

2. Diệt chuột bằng các loại bẫy chuyên
        dùng

Tags: Dịch vụ diệt côn trùng

Quản lý bình luận