Chúc mừng sinh nhật!

17/9/2019 - Lượt xem: 1682

Chúc mừng sinh nhật nhân viên tháng 11;

1 Trương Quỳnh Anh SN 5/9/1971 Bộ phận Tổng công ty Hoá chất Việt Nam

2 Tạ Thanh Hương SN 10/9/1979 Bộ phận Đại học Sư phạm Hà Nộik Hà Nội

3 Trần Thị Nhân SN 23/9/1978 Bộ phận BHD STAR