Chúc mừng sinh nhật tháng 8 năm 2019

8/1/2019 - Lượt xem: 118

Chúc mừng sinh nhật nhân viên tháng 7 năm 2019

1. Trần Thu Hoài SN 15/8/1978 Bộ phận Đại học Tự Nhiên Hà Nội

2. Nguyễn Thị Thu SN 19/8/1973 Bộ phận bệnh viện Vinmec

3. Lại Thị Bích SN 20/8/1984 Bộ phận chứng khoán HSC

3. Ngô Văn Huyên SN 22/8/1978 Bộ phận chứng khoán HSC

3. Nguyễn Thị Loan SN 24/8/1977 Bộ phận chứng khoán HSC

3. Hoàng Thị  Hiền SN 24/8/1976 Bộ phận chứng khoán HSC

3. Nguyện Thị Hoa SN 30/8/1985 Bộ phận chứng khoán HSC

3. Phạm Thị Huyền SN 31/8/1987 Bộ phận bệnh viện Thu Cúc